Pagdating ng kastila sa pinas japanese dating sims in english online

May ilan ding punto de bista na nagkikintal ng malalim at kritikal na pag-iisip na makakatulong sa ating mga mag-aaral sa paglinang ng diwang makabayan.

Ang kasaysayan ng bansa ang ating kaluluwa bilang mamamayang Filipino.

Ang mapayapang Rebolusyon sa EDSA noong 1986 ang nagpatalsik kay Marcos (na tumakas sa Hawai’i lulan ng isang helikopter na pag-aari ng militar ng Estados Unidos, kung saan siya nanatili hanggang sa siya’y mamatay) at ang nagbalik ngdemokrasya sa bansa.

pagdating ng kastila sa pinas-44pagdating ng kastila sa pinas-4

At kung mapapatunayan sa pag-aaral ni Bolunia na ito’y bahagi ng “missing link” ng ating kasaysayan bilang parte ng lahing Austronesyano ay masasabing bago pa man ang pananakop ay mayroon na tayong siyensya at teknolohiya sa paglalayag sa malalawak na karagatan.

Umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas noong dekada 1950 at 1960, ngunit nagkaroon ng kaguluhan noong mga huling taon ng dekada 1960 at mga unang taon ng dekada 1970 laban sa mapang-aping diktatoryal ni Pangulong Ferdinand Marcos na nagdeklara ng batas militar noong 1972.

Dahil sa malapit na relasyon ng Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan kay Pangulong Marcos, sinuportahan pa rin siya ng Estados Unidos kahit na kilala ang kanyang administrasyon sa malawak na kurapsiyon at pang-aabuso ng mga tao.

At Malaki ang naging gampanin ng Pilipinas sa pagkalat at paglawak ng lahing Austronesyano. Sa pananaliksik at sanaysay na ito pinapakita na mayroon na tayong sariling tawag sa mga “Talampad” o kontelasyon ng mga bituin bago pa man ang pananakop at pagdating sa bansa ng mga kanluraning terminolohiya dala ng ibang lahi.

2: “Balatik: Katutubong Bituin ng mga Pilipino” ni Dr. Pinangalanan ng ating mga katutubo ang mga bituin o mga talambad base sa kanilang pamumuhay, pagtatanim, at pagkakaingin.

Leave a Reply